Loading...

CIJENA SUHOG VEZA U HRVATSKOJ

22 aci marine hrvatska slika

CIJENA SUHOG VEZA U HRVATSKOJ

Cijena suhog veza ovisi o dužini plovila preko svega (l.o.a.) i vremenskom periodu u kojem želite rezervirati vez za brod. Posjetite ACI cjenik i saznajte točnu cijenu veza za brod u željenoj marini.
DNEVNI SUHI VEZsmještaj plovila na kopnu
korištenje sanitarija i tuševa
potrošnja struje i vode za uobičajene potrebe plovila, osim u ACI marini Pomer gdje se priključak struje i vode naplaćuje putem pre-paid sustava.

MJESEČNI SUHI VEZ:Uključeno u cijenu:
vez u moru
nadgledanje plovila
korištenje sanitarija i tuševa
potrošnja struje i vode za uobičajene potrebe plovila, osim u ACI marini Pomer gdje se priključak struje i vode naplaćuje putem pre-paid sustava.

Ova se usluga plaća unaprijed. Po isteku mjesečnog veza klijent je dužan napustiti marinu najkasnije idući dan do 14 sati.


GODIŠNJI SUHI VEZUključeno u cijenu:

vez u moru
nadgledanje plovila
korištenje sanitarija i tuševa
potrošnja struje i vode za uobičajene potrebe plovila, osim u ACI marini Pomer gdje se priključak struje i vode naplaćuje putem pre-paid sustava.

Godišnji ugovor o smještaju plovila na kopnu vrijedi isključivo za ugovorenu ACI marinu. Usluga godišnjeg veza plaća se unaprijed.

Naknadu za vez također je moguće platiti u dva jednaka obroka uz dodatno povećanje od 2% na cjelokupni iznos godišnjeg ugovora (uključujući i ležaljke/podmetače). Svaka eventualna promjena marine tijekom trajanja ugovora moguća je samo uz pismeno odobrenje Uprave te uz nadoplatu ukoliko plovilo prelazi na vez u marinu više cjenovne kategorije. Ukoliko plovilo prelazi na vez u marinu niže cjenovne kategorije razlika u cijeni veza se ne vraća.

Korisnici plovila sa sklopljenim godišnjim ugovorom za smještaj plovila na kopnu u jednoj od ACI marina stječu pravo na člansku karticu ACI Card, a predočenjem iste ostvaruju pravo na pogodnosti definirane ACI Cardom.

Po isteku godišnjeg veza klijent je dužan napustiti marinu najkasnije sljedeći dan do 14 sati.