Loading...

CIJENA VEZA ZA BROD

22 aci marine hrvatska slika

CIJENA VEZA ZA BROD U HRVATSKOJ

ACI cjenik sadrži važeće cijene za sve kategorije veza u moru te smještaja plovila na kopnu, a prikazane su u tablicama za svaku ACI marinu zasebno prema periodima. Usluga se naplaćuje temeljem dužine plovila preko svega (l.o.a.). Dužinom preko svega smatra se ukupna dužina plovila od najisturenije pramčane točke do najisturenije krmene točke, mjerena po središnjoj dužini plovila (uključujući i izdanke poput krmene platforme i pramčane grede – baštuna). ACI zadržava pravo provjere dužine plovila te obračuna cijene prema premjerom utvrđenim stvarnim dimenzijama (dužina preko svega – l.o.a.).


U ovisnosti o poslovanju i raspoloživosti kapaciteta ACI marine nude:


kategorije veza u moru:

dnevni, mjesečni, polugodišnji (zimski), polugodišnji (ljetni) i godišnji vez.

kategorije suhog veza:
dnevni, 15-dnevni (ACI marina Dubrovnik), mjesečni, polugodišnji (ACI marine Umag, Pomer, Opatija, Cres, S. Draga, Jezera, Vodice, Korčula i Dubrovnik), polugodišnji (zimski), polugodišnji (ljetni) i godišnji smještaj plovila na kopnu.