Loading...

CIJENA VEZA ZA BROD U MORU

22 aci marine hrvatska slika

CIJENA VEZA ZA BROD U MORU

Cijena veza za broda u moru ovisi o dužini plovila preko svega (l.o.a.) i vremenskom periodu u kojem želite rezervirati vez za brod. Posjetite ACI cjenik i saznajte točnu cijenu veza za brod u željenoj marini.
DNEVNI VEZ U MORUvez u moru
korištenje sanitarija i tuševa
potrošnja struje za uobičajene potrebe plovila, osim u ACI marinama Rovinj i “Veljko Barbieri” Slano gdje se dodatno naplaćuje priključak struje jakosti veće od 32 A3f
potrošnja vode za uobičajene potrebe plovila, osim u ACI marini Rovinj gdje se voda naplaćuje dodatno po potrošnji

KASNA ODJAVANakon isteka dnevnog veza, ovisno o mogućnostima pojedine marine, moguć je ostanak u marini do 18.00 sati (late check out) uz plaćanje pola cijene dnevnog veza prema dužini plovila sukladno cjeniku. Plovilima koja u marinu uplove u razdoblju od 7 sati ujutro (od početka rada recepcije) pa do 24 sata istoga dana naknada plaćena za dnevni vez u moru pokriva boravak u marini do 14.00 sati slijedećeg dana.

Plovilima koja u marinu uplove noću u razdoblju od 24.00 do 7.00 sati ujutro dnevni vez ističe u 14.00 sati istoga dana. Nakon 14.00 sati naplaćuje se vez za slijedeći dan.

ONLINE BOOKING DNEVNOG VEZADnevni vez moguće je rezervirati plaćanjem unaprijed putem mobilne aplikacije na smartphone uređajima kao i putem online booking servisa na službenoj internet stranici ACI Marina. Rezervacija vrijedi samo za dan koji je plaćen i istječe početkom obračuna veza za drugi dan.


MJESEČNI VEZ U MORU

Uključeno u cijenu:
vez u moru
nadgledanje plovila
korištenje sanitarija i tuševa
potrošnja struje za uobičajene potrebe plovila, osim u ACI marinama Rovinj i “Veljko Barbieri” Slano gdje se dodatno naplaćuje priključak struje jakosti veće od 32 A3f
potrošnja vode za uobičajene potrebe plovila, osim u ACI marini Rovinj gdje se voda naplaćuje dodatno po potrošnji

Usluga mjesečnog veza u moru nudi se, ovisno o raspoloživosti kapaciteta, u ACI marinama s cjelogodišnjim poslovanjem, te u sezonskoj marini ACI Rab. Ova se usluga plaća unaprijed. Po isteku mjesečnog veza klijent je dužan napustiti marinu najkasnije sljedeći dan do 14 sati.


GODIŠNJI VEZ U MORUUključeno u cijenu:

vez u moru
nadgledanje plovila
korištenje sanitarija i tuševa
potrošnja struje za uobičajene potrebe plovila, osim u ACI marini Rovinj gdje se dodatno naplaćuje priključak struje jakosti veće od 32 A3f i ACI marini Skradin gdje se priključak struje od 32 A i više naplaćuje u iznosu od 10% cijene godišnjeg veza u moru
potrošnja vode za uobičajene potrebe plovila, osim u ACI marini Rovinj gdje se voda naplaćuje dodatno po potrošnji

Ugovor o korištenju godišnjeg veza vrijedi za ugovorenu ACI marinu. Svaka eventualna promjena marine tijekom trajanja ugovora moguća je samo uz pismeno odobrenje Uprave te uz nadoplatu ukoliko plovilo prelazi na vez u marinu više cjenovne kategorije. Ukoliko plovilo prelazi na vez u marinu niže cjenovne kategorije razlika u cijeni veza se ne vraća.

Usluga godišnjeg veza plaća se unaprijed. Naknadu za vez također je moguće platiti u dva jednaka obroka uz dodatno povećanje od 2% na cjelokupni iznos godišnjeg ugovora.

Po isteku godišnjeg veza klijent je dužan napustiti marinu najkasnije sljedeći dan do 14 sati.

Korisnici plovila sa sklopljenim Ugovorom o korištenju godišnjeg veza za jednu od ACI marina stječu pravo na člansku karticu ACI Card, a predočenjem iste ostvaruju pravo na pogodnosti definirane ACI Cardom.

Godišnji vez moguće je rezervirati plaćanjem predujma u iznosu od 30% ukupne vrijednosti smještaja plovila na godišnji vez u željenoj marini, a prema važećem cjeniku ACI usluga. Temeljem zaprimljene potvrde rezervacije za dolazak na vez odnosna ACI marina dostavlja ponudu za plaćanje predujma.

Ukoliko gost nakon plaćanja predujma odustane od korištenja godišnjeg veza, ACI d.d. zadržava uplaćeni iznos.